District Grootloge van

Merkmeesters voor Nederland

 

 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
 
 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas
  
Welkom op de website van de
‘District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland’

 

Als District Grootmeester van de District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland heet ik u van harte welkom op onze officiële website. Aan de vormgeving en inhoud is veel aandacht geschonken om zowel leden als niet-leden zinvol te informeren. Op de website vindt u achtergrondinformatie over onze Orde, de organisatiestructuur en de doelstellingen.
Ik hoop van harte dat de website uw belangstelling voor onze Orde zal wekken en dat het unieke karakter van onze organisatie voor u zichtbaar wordt!
 
Peter Kirpensteijn
District Grootmeester
 
  oilseed

  RAM

 
Indien u onvolkomendheden tegenkomt, mail dit naar:
( )