District Grootloge van

Merkmeesters voor Nederland

 

 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
 
 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

Mark Benevolent Fund

 

MBF logo

 

Aan de hand van het merk waarmee ze hun werk signeerden, ontvingen onze operatieve voorgangers wekelijks hun stukloon. De belofte van een Merkmeester zegt hierover: ‘…ik zal het [merk van een Broeder] aanvaarden wanneer het mij wordt aangeboden en ik zal aan zijn verlangen voldoen…’. Anders gezegd: ‘…wanneer een Broeder zijn merk tijdelijk aan mij overdraagt en mij vraagt dit te plaatsen op een van mijn werkstukken, dan zal ik zijn verzoek inwilligen opdat hij zijn loon zal ontvangen’. Kennelijk is mijn Broeder niet in staat zelf zijn werk te doen en zijn loon te verdienen en heeft hij mijn hulp nodig bij zijn levensonderhoud. Op deze manier belooft iedere Merkmeester zijn medemens te helpen, ook financieel, onder meer door middel van het Mark Benevolent Fund.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Mark Benevolent Fund.

MBF 7