District Grootloge van

Merkmeesters voor Nederland

 

 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
 
 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

De District Grootloge van Merkmeesters is een organisatie van vrijmetselaren

In de Nederlandse Vrijmetselarij noemt men de werkwijzen na de zogenaamde Meestergraad ook wel 'vervolgpaden'. Deze 'graden' – ondergebracht in separate Orden – zijn voornamelijk in de 18e en 19e eeuw ontstaan. De graad van Merkmeester (Mark Master Mason) – een van de vroegste ontwikkelingen – baseert zich daarbij op thematiek die al ver voor de 18e eeuw bestond.

De Merkvrijmetselarij wordt in ons land beoefend onder het gezag van de in 1856 te Londen opgerichte Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas; een organisatie bestaande uit circa 1570 lokale verenigingen ('loges') wereldwijd. 'Grand Lodge' voert tevens het beheer over de graad van Royal Ark Mariner, bestaande uit circa 980 loges.

Gelet op de omvang van de organisatie is de organisatie onderverdeeld in Provincies en Districten, waarbij de Provincies worden geduid als de gebiedsdelen binnen Engeland en Wales en de Districten als de gebiedsdelen daarbuiten (wereldwijd). Tegen die achtergrond zijn de in Nederland bestaande loges van Merkmeesters (en Royal Ark Mariners) in bestuurlijke zin ondergebracht in een District Grootloge voor Nederland.

Er zijn loges gevestigd in Amsterdam, Amersfoort, Bilthoven, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Roermond, Rotterdam, Terneuzen, Wageningen, en Zaandam.

Iedere loge afzonderlijk komt gemiddeld driemaal per jaar bijeen. Eens per jaar komen de loges samen in een landelijke bijeenkomst centraal in het land.

De Orde is toegankelijk voor vrijmetselaren die de Meestergraad hebben doorlopen.

De leiding van het District berust bij de District Grootmeester, Peter Kirpensteijn. Hij oefent namens de Grootmeester in Londen, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Michael van Kent, het gezag in het Nederlandse District uit, daarin bijgestaan door tal van functionarissen.

 

Mark klein