District Grootloge van

Merkmeesters voor Nederland

 

 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
 
 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

Gezien technische problemen met het aanmeldingsformulier,
is geen automatische aanmelding mogelijk.

Indien u zich wilt aanmelden op het besloten gedeelte van de website
dient u dit via de secretaris van uw loge te doen.

Via uw secretaris ontvang ik graag de volgende gegevens:
a] Voornaam
b] Voorletters
c] Achternaam
d] Emailadres
e] Uw gewenste gebruikersnaam. (eventueel)
f] Naam en nr. van uw Loge

Na ontvangst hiervan worden deze gegevens verwerkt
en krijgt u uw wachtwoord toegezonden.
(Deze is naderhand door u zelf te wijzigen)

Of u stuurt de gevraagde gegevens naar onderstaand e-mail adres.
Waarna ik, aan de hand van de mij beschikbare gegevens, de door u
verstrekte gegevens verifieer.

Wij hopen spoedig dit euvel te kunnen herstellen.

Hein Bergman, Dist.Dep.G.Secr.