District Grootloge van

Merkmeesters voor Nederland

 

 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
 
 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

Vrijmetselaars

Vrijmetselaars zijn mannen die zich in ‘loges’ en in een ‘Orde’ bezig houden met de kwaliteit van hun leven en met dat van hun omgeving. Ze doen dit door zich te bezinnen op essentiële levensvragen die voor ieder mens gelden. 

Al verschillen deze mannen van inzicht en opvatting over zaken als ethiek, geloof, politiek en samenleving, ze hebben een gemeenschappelijk doel: ze streven naar zelfkennis om het beste in zichzelf naar boven te halen en een zinvolle en inspirerende levenshouding te ontwikkelen. Ze zien het leven als een te voltooien bouwwerk, waaraan ieder ‘zijn steen bijdraagt’ en waarin ieder zowel ‘bouwer ' als bouwsteen’ is.

Merkmeesters

Vrijmetselaars werken met thema’s, die ze ‘graden’ noemen. De graad van Merkmeester gaat in op het gegeven dat ieder mens een stempel achterlaat op alles wat hij doet, als een merkteken op zijn bouwsteen.

In de graad van Merkmeester wordt de Vrijmetselaar zich ervan bewust dat al zijn handelen van invloed is op zijn omgeving; ten voordele, maar soms ook onbedoeld ten nadele. Hij leert dit te accepteren van zichzelf en van zijn medemensen en er bewust en gewetensvol mee om te gaan. Hij beseft dat hij zelf feilbaar is en niet te snel mag oordelen over anderen.

Lidmaatschap tot merkmeester

Het lidmaatschap tot merkmeester staat open voor iedere meester vrijmetselaar. Een meester vrijmetselaar kan zich richten tot een MERK loge om zich aan te melden of in contact komen met een merkmeester binnen zijn loge.