District Grootloge van

Merkmeesters voor Nederland

 

 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
 
 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

In Nederland zijn er 21 actieve Merkloges. Zij staan onder het gezag van de District Grootloge voor Nederland. Hieronder staat vermeld in welke plaatsen de Merkloges in Nederland zijn gevestigd.

Voor nadere informatie over een Merkloge kan gebruik worden gemaakt van het contactformulier.

- Alkmaar: Loge Moriah nr. 1504    - Enschede: Loge Twente nr. 1533
- Amersfoort: Loge Het Sticht nr. 1516   - Groningen: Loge Adon Hiram nr. 1344
- Amsterdam: Loge Gijsbrecht van Amstel nr. 1384   - Haarlem: Loge Succoth nr. 1421
- Arnhem: Loge De Sluitsteen nr. 1579   - Leeuwarden: Loge De Keursteen nr. 1580
- Bilthoven: Loge Hollandia nr. 1565   - Leiden: Loge Zaradatha nr. 1324
- Bilthoven: Loge NL Installed nr. 1434   - Roermond: Loge Coronet nr. 1741
- Bilthoven: Loge Delta nr. 1799   - Roermond: Loge Mosam Trajectum nr. 1376
- Breda: Loge Marckdael nr. 1562   Rotterdam: Loge Concord nr. 1220
- Den Haag: Loge Jacob van Lennep nr. 1283   - Rotterdam: Loge Schieland nr. 1414
- Deventer: Loge Hamerkin nr. 1390   - Terneuzen: Loge Libanon nr. 1488 
- Dordrecht: Loge Thuredrecht nr. 1547    
- Eindhoven: Loge Den Aks nr. 1601    
 
 
MMM NL