District Grootloge van

Merkmeesters voor Nederland

 

 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
 
 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

De 46ste Jaarlijkse Bijeenkomst van de District Grootloge der Nederlanden zal dit jaar worden gehouden:
in
Hotel-Restaurant "Oud London", Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist,
op
Zaterdag, 1 september 2018

Programma:

Vanaf 9.00 uur vindt de registratie plaats

Om 11.00 uur De Jaarlijkse Bijeenkomst van de Aloude en Achtbare Broederschap van Royal Ark Mariners.
U wordt verzocht om uiterlijk 10:00 uur aanwezig te zijn.

Om ca. 12.45 uur is er een informele lunch.
(Kosten € 15,= incl. drie broodjes en 1 consumptiebon)

Om 14.00 uur De 46ste Jaarlijkse Bijeenkomst van de District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
U wordt verzocht om uiterlijk 13.30 uur aanwezig te zijn.

Ter afsluiting zal er een drie-gangen diner plaatsvinden.
(Kosten € 45,= incl. twee glazen wijn. )


Gaarne uw aan- of afwezigheid uiterlijk 22 augustus a.s. bij voorkeur per mail kenbaar maken bij de districts.grootsecretaris
of met de bij uw loge-secretaris verkrijgbare aanmeldingsbrief.

Het eventueel verschuldigde bedrag dient uiterlijk 22 augustus a.s. . per bankoverschrijving te zijn overgemaakt naar IBAN: NL71 INGB 0008 208 531 en BIC: INGBNL2A t.n.v. District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland te Apeldoorn onder vermelding van DISTRICT GROOT LOGE.

Losse consumptiebonnen zijn ter plaatse voor € 3,= per stuk aan te schaffen.

 

N.B.
Deze bijeenkomst is uitsluitend toegangelijk voor leden van Merk en RAM loges.