District Grootloge van

Merkmeesters voor Nederland

 

 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland
 
 werkende onder het gezag van de Grand Lodge of Mark Master Masons of 
England and Wales and its Districts and Lodges Overseas

De graad van Royal Ark Marinerram200

Als Merkmeester kunt u lid worden van een Royal Ark Mariner loge. Deze stap in de Vrijmetselarij is zeker aan te bevelen. De graad van Royal Ark Mariner wordt ook wel 'the charming little degree' genoemd. Zeker, het is een plezierige graad, met een ritueel van bescheiden omvang, maar met een zeer rijke inhoud, die u een verrassend nieuw inzicht kan bieden in traditionele aspecten van de Vrijmetselarij. In vroeger eeuwen was deze maçonnieke rijkdom toegankelijk voor iedere vrijmetselaar, maar een speling van het lot heeft er toe geleid dat opname in deze broederschap van Royal Ark Mariners tegenwoordig slechts is voorbehouden aan Merkmeesters. Aan de meeste loges van Merkmeesters is een loge van Royal Ark Mariners verbonden, die in de registers van de Grootloge in Londen veelal dezelfde naam en altijd hetzelfde nummer draagt als die van de loge van Merkmeesters. De meeste loges van Royal Ark Mariners komen twee à drie keer per jaar bijeen.

Thema van de graad

De ritus is ontleend aan het oudtestamentische verhaal van de Ark, waarin Noach, zijn gezin en andere levende schepselen worden gered van de ondergang door de zondvloed, waarna het verbond tussen de Schepper en Zijn schepping wordt hernieuwd. De regenboog, die het teken vormt van dit herstelde verbond komt tot uiting in de kleuren van het schootsvel waarmee Royal Ark Mariners zijn bekleed. De inrichting van de loge, de gebruikte symbolen en het ritueel zelf zijn eenvoudig en aansprekend van vormgeving. De ritus reikt een morele boodschap aan, waarin trouw, oprechtheid, waarachtigheid, hoop en naastenliefde besloten liggen. Bij nadere beschouwing herbergt de graad echter ook elementen die rechtstreeks afkomstig zijn uit de vrijmetselarij van begin 18e eeuw en ook uit de periode daarvoor. In feite kan worden gesproken van een oude traditionele vorm van vrijmetselarij die is gebaseerd op de oudtestamentische periode, voorafgaand aan de bouw van de Tempel van Salomo.

Organisatie van de graad

De graad van Royal Ark Mariner is geen 'vervolg' op de graad van Merkmeester. Dat nochtans alleen Merkmeesters worden toegelaten tot de Royal Ark Mariner graad is eenvoudig het gevolg van de ontwikkelingen binnen de Vrijmetselarij vanaf 1717. In de 19e eeuw besloot de pas ontstane 'Grand Lodge of Mark Master Masons' de graad van Royal Ark Mariner bestuurlijk te adopteren om deze hiermee te behoeden voor algehele teloorgang.

De Royal Ark Mariner vrijmetselarij wordt bestuurd door de 'Grand Master's Royal Ark Council' van de 'Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its District and Lodges Overseas'. In Nederland zijn de loges van Royal Ark Marines ondergebracht in de 'District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland'.